PK: Infrastruktura rrugore – vendpunimet në rrugë dhe ndërmarrja e masave ligjore

PK: Infrastruktura rrugore – vendpunimet në rrugë dhe ndërmarrja e masave ligjore

Bazuar në gjendjen e sigurisë në trafik, përfshirë edhe infrastrukturën rrugore (sinjalizimi horizontal, vertikal dhe elementet tjera përcjellëse) konkretisht në vend punimet që janë duke u zhvilluar në disa segmente rrugore, janë ndërmarr masa për të siguruar që në të gjitha rastet e punimeve në rrugë janë duke u zbatuar masat e sigurisë të parapara me ligj, thuhet në një njoftim të Policisë së Kosovë (PK).

Në këtë drejtim, gjatë periudhës kohore nga 16 gusht deri më 10 shtator 2021, janë inspektuar vend punimet në nivel vendi dhe atë ku është hasur në pa rregullsi janë ndërmarrë masa ligjore, ku deri tani janë realizuar njëqindedhjetë (110) inspektime dhe janë shqiptuar gjashtëmbëdhjetë (16) gjoba ndaj përgjegjësve.

Bashkëpunimi me MMPHI ka qenë i vazhdueshëm, me këtë edhe është realizuar konferencë e përbashkët për media, thuhet në një njoftim të Policisë së Kosovë. /2LONLINE.com/

KOMENTE