Pastrohet rruga nga Qendra afër Kishës deri te lumi afër xhamisë

Pastrohet rruga nga Qendra afër Kishës deri te lumi afër xhamisë

Edhe sot, disa anëtarë të organizatës “HANDIKOS” nga Kamenica, së bashku me vullnetarin amerikan me emrin Daniel, kanë bërë pastrimin e rrugës nga Qendra, afër Kishës, deri te lumi afër Xhamisë në Kamenicë.

Komuna e Kamenicës shpreh mirënjohje dhe falënderon secilin qytetarë për kontributin e dhënë. /2LONLINE.con/

KOMENTE