Oda Amerikane kërkon që paga minimale të marrë për bazë aftësinë konkurruese të sektorit privat

Oda Amerikane kërkon që paga minimale të marrë për bazë aftësinë konkurruese të sektorit privat

Në vijim të thirrjeve të fundit të grupeve politike për rritje të pagës minimale, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë përsërit qëndrimin e saj se paga minimale duhet të jetë reflektim i parametrave ekonomikë në vend dhe nuk duhet ndryshuar pa marrë për bazë aftësinë konkurruese të sektorit privat.

Oda Amerikane beson se fuqia e lirë punëtore është një ndër faktorët kryesorë që ndikon jo vetëm në konkurrueshmërinë e bizneseve, por edhe në përpjekjet e Kosovës për të tërhequr investime të huaja direkte.

Po ashtu, rritja e pagës minimale mund të përkeqësojë edhe më shumë papunësinë në mesin e të rinjve si dhe punëtorëve me shkathtësi më të ulëta, që zakonisht bëjnë pjesë në grupin e përfituesve të pagës minimale, ndërsa sipas Anketës së Fuqisë Punëtore të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Kosova ka një normë të lartë të papunësisë në mesin e të rinjve me mbi 55%.

Për këtë arsye, Oda Amerikane u bënë thirrje Kuvendit dhe Qeverisë që të shmangin vendimet që mund të nxisin përkeqësimin e indikatorëve të tillë me çdo kusht, pavarësisht përfitimeve afatshkurtra.

KOMENTE