Nesër mbahet seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit

Nesër mbahet seanca e Kuvendit Komunal të Gjilanit

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet më 16.09.2021  në  ora 10:00.

R E N D P U N E

 1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit dhe miratimi i
  procesverbalit nga seanca e kaluar,
 2. Propozim Plani Zhvillimor Komunal 2021-2029
 3. Rekomandimet e Komitetit për Politikë dhe Financa:
  3.1 Propozim Buxheti për vitin fiskal 2022 dhe vlersimet e hershme për vitet
  2023-2024
  3.2 Kërkesë për kompensimin e punës së Komisionit për vlësimin e ofertave
  3.3 Kërkesë për subvencionimin e transportuesve publik të dëmtuar nga
  Pandemia Covic-19
 4. Të ndryshme

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit do të mbahet në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës së Gjilanit, (ish objekti i gjykatës)  më 16.09.2021  në  ora 10:00.

KOMENTE