Nëse e duam qytetin tonë, duhet të kujdesemi të gjithë për pastërtinë dhe ambientet e përbashkëta

Nëse e duam qytetin tonë, duhet të kujdesemi të gjithë për pastërtinë dhe ambientet e përbashkëta

Nëse e duam qytetin tonë, duhet të kujdesemi të gjithë për pastërtinë dhe ambientet e përbashkëta

Me qëllim të ruajtjes dhe mirëmbajtjes së vazhdueshme të ambientit sa më të pastër dhe të shëndetshëm, Komuna e Gjilanit, gjatë muajit Qershor 2021, organizon aksion të përbashkët për pastrimin dhe gjelbërimin e hapësirave brenda dhe jashtë zonave të qytetit, njëherë duke synuar sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë e një mjedisi të pastër dhe ekologjik.

KALENDARI I AKTIVITETEVE

KOMENTE