Nëse doni të jetoni dhe të veproni në Zvicër, ja çfarë iu duhet!

Nëse doni të jetoni dhe të veproni në Zvicër, ja çfarë iu duhet!

Nëse planifikoni të jetoni dhe të punoni në Zvicër për më shumë se tre muaj, do t’ju duhet një leje. Këto lëshohen nga autoritetet kantonale.

Lloji i lejes që merrni do të varet nga faktorë që përfshijnë nacionalitetin tuaj, aftësitë tuaja dhe çdo kuotë relevante që janë në vend.

Shtetasit nga BE-ja dhe vendet e CEFTA-s janë në gjendje të jetojnë dhe të punojnë në Zvicër sipas kushteve të Marrëveshjes për Lirinë e Lirë të Personave (AFMP).

Njerëzit nga këto vende kërkojnë vetëm një leje qëndrimi, e cila gjithashtu përdoret edhe si leje pune. Këto leje nuk janë të lidhura me një kanton të vetëm, por ju duhet të informoni autoritetet nëse ndryshoni adresën tuaj. Ju gjithashtu mund të ndryshoni punë ose të merrni vetëpunësim.

Vini re se në përgjithësi do t’ju jepet leje qëndrimi në qoftë se keni një kontratë pune të nënshkruar me detaje për numrin e orëve të punës dhe kohëzgjatjen e pozicionit.

Megjithatë, njerëzit nga vendet e BE-së dhe CEFTA-s, të cilët nuk janë ekonomikisht aktivë, si p.sh. pensionistët dhe studentët, mund të kenë të drejtën e një leje qëndrimi nëse ata mund të provojnë se kanë fonde të mjaftueshme për të mbështetur veten dhe që kanë sigurim shëndetësor.

Nëse jeni shtetas i BE-së gjithashtu mund të vini në Zvicër dhe të kërkoni punë për një periudhë deri në tre muaj pa pasur nevojë për të marrë një leje.

Nëse gjuetia juaj e punës zgjat më shumë se tre muaj dhe ju keni fonde të mjaftueshme, ju mund të aplikoni për një leje qëndrimi të përkohshme që do t’ju lejojë të vazhdoni të kërkoni për tre muaj të tjerë.

Kjo mund të zgjatet deri në një vit nëse ka dëshmi të mjaftueshme që gjuetia juaj e punës mund të jetë e suksesshme.

KOMENTE