Nënshkruhet marrëveshja për realizimin e projektit për ndërrim të gypit kryesor të ujësjellësit nga Letnica në Viti

Nënshkruhet marrëveshja për realizimin e projektit për ndërrim të gypit kryesor të ujësjellësit nga Letnica në Viti

Është nënshkruar sot marrëveshja tri paleshe mes komunës së Vitisë, organizatës CDI, si dhe kompanisë rajonale të ujërave “Hidromorava”, për realizimin e Projektit-Gypi transportues prej FPU ne Letnicë, deri në qytetin e Vitisë, që ka të bëjë me riparimin e gypit kryesor të ujësjellësit nga burimet e ujit në gjatësi prej 10 km.

Përmes këtij gypi furnizohet qyteti i Vitisë dhe fshatrat përreth, por që kjo do të përfshijë edhe fshatrat Stubëll e Epërme, Smirë dhe Vërban. Kryetari i komunës Sokol Haliti, është shprehur se realizimi I këtij projekti ka një rëndësi të madhe dhe jetike për qytetarët e komunës së Vitisë, respektivisht të fshatrave që furnizohen me ujë nga burimet e Letnicës, por edhe për kompaninë “Hidromorava”, pasi që gypi kryesor i ujësjellësit ka shkaktuar humbje të madhe të ujit.

Programi mbështetës për FPU (Furnizim me Ujë të Pijshëm dhe kanalizim në zonat rurale) faza e pestë, ka për qëllim që të sigurojë furnizimin me ujë të pijshëm të sigurt dhe infrastrukturë sanitare në komunitetet rurale.

Me realizimin e këtij projekti, synohet edhe furnizim i qëndrueshëm me ujë të pijshëm e pa ndërprerje për banorët.

KOMENTE