Në Spitalin e Përgjithshme të Gjilanit mbahen zgjedhjet për Oden e Infermierëve

(2L ONLINE) – Në lokalet e Spitalit të përgjithshëm të Gjilanit ( SPGJ) janë mbajtur zgjedhjet për Oden e Infermierëve. Në votim kanë marrë pjesë 247 Infermierë nga 352 sa kanë pas drejtë vote dhe vendvotimi ka qenë i hapur prej orës 7.00-19.00.

Zyrtari për informim i SPGJ-së, Dr.Selami Kurteshi ka bërë të ditur se votimi ka shkuar në rregull pa asnjë vërejtje. Pas hapjes së kutive komisioni vërteton që:244 vota kanë qenë të vlefshme dhe 3 të pa vlefshme. Votimin e kanë përcjellë komisioni i përbërë prej 3 anëtarëve si dhe përfaqësuesi i sindikatës.

Kurteshi ka thënë se janë zgjedhur 6 kandidat me më shumë vota, të cilët do të përfaqësojnë Spitalin e Përgjithshëm të Gjilanit në Kuvendin zgjedhorë në nivel të Kosovë, që do të mbahet me datën 23 Janar 2015. Ata janë:

1.Ismet Jashari -51 vota
2.Driton Leka- 24
3.Vllaznim Jakupi-23
4.Remzije Kqiku-20
5.Ganimete Leka-20
6.Kushtrim Syla-20

Zgjedhja e këtij organi vlerësohen i rëndësisë së veçantë për Infermierinë e Kosovës, thotë Dr Kurteshi, Zyrtari për informim i SPGJ-së. /2L ONLINE/

KOMENTE