Në Gjilan realizohet plani policor: “Siguria në komunikacion dhe masat anti-covid”

Në Gjilan realizohet plani policor: “Siguria në komunikacion dhe masat anti-covid”

“Në vazhdim të zbatimit të masave të sigurisë në komunikacionin rrugor, njësitë e Policisë së Kosovës të  komunikacionit rrugor më DRP Gjilan kanë realizuar aktivitetin në rajonin e Gjilanit, në parandalimin e aksidenteve në komunikacion, dhe realizimit të planit operativ  “anti-COVID -19””., ka thënë Ismet Hashani, zëdhënës i Policisë së Kosovës (PK), në Drejtorinë Rajonale në Gjilan .

Ai ka bërë e dije se në fokus kanë qenë: zbatimit të detyrave për kundërvajtje si: tejkalimi në vijë të plotë ku është i ndaluar tejkalimi, mospërdorimi i rripit të sigurisë, përdorimi i telefonit  gjatë ngasjes së automjetit, mos respektimi i shpejtësisë së kufizuar, drejtimi i mjetit pa patentë shofer, mos mbajtja e distancës gjatë lëvizjes, gjendja jo e rregullt teknike e automjetit – gomat dimërore, kalimi i afatit të regjistrimit të automjetit, dhe kundërvajtje të tjera bazuar në Ligjin për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor.      

Gjatë këtyre kontrolleve nga ana e njësiteve të trafikut rrugor për periudhën 15-22 nëntor 2021, për  kundërvajtjet të cekura më lartë edhe të tjera janë  shqiptuar  gjithsej 667 tiketa trafiku.  

Duke u bazuar ne Planin Operative COVID -19 ku është parapare kontrollimi edhe I autobusëve NJRKRR-gjate javës :15-21.11.2021 ka kontrolluar 20-autobusa dhe ka shqiptuar 34 tiketa për pasagjeret te cilët janë hasur pa maska mbrojtëse gjate udhëtimit.

“Policia e Kosovës duke zbatuar ligjet e aplikueshme synon në krijimin e një ambienti të qetë për të gjithë qytetarët e saj”, ka thënë toger Ismet Hashani. /2LONLINE.com/

KOMENTE