Mustafa: Roli i femrës i rëndësishëm në kuvendin komunal të Bujanocitfoto: titulli.com

Mustafa: Roli i femrës i rëndësishëm në kuvendin komunal të Bujanocit

Selami Mustafa, sekretar i kuvendit komunal në Bujanoc duke folur për rolin e femrës brenda institucionit thotë se femrat për nga roli dhe rëndësia janë të barabarta gjatë vendimmarrjes, me kolegët e tyre këshilltarë dhe të barabarta në jetën politike.

“Rëndësia si këshilltare në vendimmarrje, apo në trupat punuese të kuvendit është i rëndësishëm, sepse edhe femrat si këshilltare i kanë të gjitha aftësitë dhe përgatitjet profesionale të luajnë rol kyç si në propozimin e ndonjë pike në kuvend, dhe aprovimin e ndonjë vendimit me rëndësi”, është shprehur për Titulli.com, Mustafa.

Sipas tij brenda komisioneve të ndryshme ka të emëruar femra që fuqizon rolin e saj në politikëbërjen e qeverisjes lokale.

“Në trupat e Kuvendit kemi dy kryetare të komisioneve të kuvendit, në komisionin për barazi gjinore dhe këshilli për punë komunale-banesore urbanistike dhe punë të mbrojtjes së mjedisit jetësor, si dhe një numër i madh I këshilltareve, janë anëtare nëpër komisione të ndryshme”, theksoi sekretari Musftafa.

Kuvendi Komunal është organi më i lartë i komunës dhe me ligjin mbi zgjedhjet lokale të Republikës së Serbisë, janë të parapara 1/3 e mandateve për këshilltarët e gjinisë femërore, prej 41 mandateve sa ka kuvendi komunal i Bujanocit , 12 janë femra.

BURIMI: Titulli.com

KOMENTE