‘Muhamed’ emri më popullor për djemtë në vitin 2018 në Berlin

‘Muhamed’ emri më popullor për djemtë në vitin 2018 në Berlin

Emri ‘Mohammed’ është më i popullarizuari për foshnjat meshkuj në Berlin gjatë vitit 2018.

Asociacioni për gjuhën gjermane ka treguar se ky emër ka qenë më i popullarizuari edhe në gjashtë vende tjera të Gjermanisë, si Hamburg, North Rihne-Westphalia, Saarland dhe Hesse.

Në tërësi, emri ‘Mohammed’ ishte i 24-ti në listën e emrave më të popullarizuar në Gjermani.

Megjithatë, ndërsa Muhamed është emri më popullor për fëmijët në kryeqytetin urban të Gjermanisë, ai nuk arrin të bëhet dhjetë të parët në aspektin e emrave popullore në të gjithë Gjermaninë.

Pesë emrat më popullore në të gjithë Gjermaninë për djem ishin Paul, Alexander, Maximillian, Elias dhe Ben.

KOMENTE