Ministria e Mbrojtjes njofton kandidatët për rekrut në FSK, për masat e reja anticovidFOTOILUSTRIM

Ministria e Mbrojtjes njofton kandidatët për rekrut në FSK, për masat e reja anticovid

Ministria e Mbrojtjes njofton kandidatët për rekrut (OR-1) në Forcën e Sigurisë së Kosovës për masat e reja anti – COVID19.

Njoftimi i plotë:

Ministria e Mbrojtjes njofton kandidatët për rekrut (OR-1) në Forcën e Sigurisë së Kosovës për masat e reja anti – COVID19.

Masat reja që hyjnë në fuqi nga 20.08.2021 dhe që aplikohen për rekrutët e përzgjedhur nga kampanja 2020/2021 janë:

– Certifikatën e vaksinimit për vaksinimin e plotë ose marrjen e një dozë të vaksinës kundër COVID-19;

– Test RT-PCR negativ për COVID -19, jo më i vjetër se 72 orë;

– Dëshmi se personi ka kaluar COVID -19 (test RT-PCR pozitiv i lëshuar jo më pak se 21 ditë dhe jo më shumë se 180 ditë ose rezultat pozitiv i testit të antitrupave serologjik –IgG, i lëshuar më së shumti para 30 ditëve;

– Test i shpejtë antigjen negativ jo më i vjetër se 48 orë.

Nga Rekrutët e përzgjedhur, kërkohet të prezantojnë dëshmi për të paktën njërën nga masat e lartshënuara në datën e fillimit të Kursit Bazik për Rekrut 23.08.2021.

VËMENDJE:

Ministria e Mbrojtjes obligon kandidatët që të kenë maska me vete në ditën e paraqitjes.

KOMENTE