Ministri Zharku nënshkroi Udhëzimin Administrativ për dhënjen e provimit për ndërrimin të patentë shoferit të huaj

Ministri Zharku nënshkroi Udhëzimin Administrativ për dhënjen e provimit për ndërrimin të patentë shoferit të huaj

Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharku, nënshkroi Udhëzimin Administrativ ka nënshkruar Udhëzimin Administrativ (MI) Nr. 16/2017 për dhënjen e provimit për ndrrimin të patentë shoferit të huaj.

Me këtë Udhëzim Administrativ rregullohet procedura për dhënien e provimit për ndërrimin e patentë shoferit të huaj, në patentë shoferë të Republikës së Kosovës me përjashtim të atyre të përcaktuar në paragrafin 1 në nenin 97 të Ligjit Nr. 05/L-064 për Patentë Shoferi.

Ky Udhëzim Administrativ, hyjnë në fuqi shtatë ditë pas nënshkrimit, nga ana e ministrit të Infrastrukturës.

KOMENTE