Ministri Zharku nënshkroi Udhëzimin Administrativ (MI) nr.08/2017

Ministri Zharku nënshkroi Udhëzimin Administrativ (MI) nr.08/2017

Ministri i Infrastrukturës, Lutfi Zharku nënshkroi Udhëzimin Administrativ (MI) nr.08/2017 për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Adiminstrativ (MI) nr. 09/2015.

Udhëzimi Administrativ përbëhet prej 13 Neneve të plotësuara, të cilat përcaktojnë rregullat e funksionimit për kyçje, instalime nëpër tokën rrugore dhe për shfrytëzim të tokës së rrugëve nacionale dhe rajonale.

Në linkun e shënuar në vijim mund të shkarkoni udhëzimin e plotë:
http://mi-ks.net/repository/docs/2017_05_18_144027_Udhezimi_Administrativ_08_17_Per_Ndryshim_dhe_Plotesim_e_Udhezimit_Administrativ_per_Kyqje_Instalime_neper_Token_Rrugore_dhe_per_Shfrytezim_te_Tokes.pdf

KOMENTE