Mimoza Kadriu: Angazhimet e mia për punëtorët e sektorit privat

Mimoza Kadriu: Angazhimet e mia për punëtorët e sektorit privat

Punëtorët nga kategoria e sektorit #privat janë pjesa më e #diskriminuar në Kosovë.

Unë, si deputete e ardhshme në Kuvendin e Kosovës do të:

* 𝗔𝗻𝗴𝗮𝘇𝗵𝗼𝗵𝗲𝗺 𝗺𝗮𝗸𝘀𝗶𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝗵𝘁 𝗾𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗯𝗲̄𝗵𝗲𝘁 𝗿𝗿𝗶𝘁𝗷𝗮 𝗲 𝗽𝗮𝗴𝗲̈𝘀 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝗲, 𝗸𝗲̈𝘁𝗲̈ 𝗲 𝗸𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗿𝗲̈ 𝗻𝗲̈ 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗲 𝘀𝗮𝗷 𝗡𝗶𝘀𝗺𝗮 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘁𝗲, 𝗸𝘂 𝗱𝗲𝗿𝗶 𝗻𝗲̈ 𝘃𝗶𝘁𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟮, 𝗿𝗿𝗶𝘁𝗷𝗮 𝗲 𝗽𝗮𝗴𝗲̈𝘀 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗯𝗲̈𝗵𝗲𝘁 𝗻𝗲̈ 𝟯𝟬𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗵𝗲 𝘂𝗻𝗲̈ 𝘇𝗼𝘁𝗼𝗵𝗲𝗺 𝘀𝗲 𝗱𝗼 𝘁𝗲̈ 𝗶𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗼𝗷 𝘁𝗲̈ 𝗷𝗲𝘁𝗲̈𝘀𝗼𝗵𝗲𝘁 𝗱𝗲𝗿𝗶 𝗻𝗲̈ 𝗳𝘂𝗻𝗱 𝗸𝘆 𝗽𝗿𝗲𝗺𝘁𝗶𝗺;

* 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗼𝗷 𝗺𝗯𝗲̈𝘀𝗵𝘁𝗲𝘁𝗷𝗲𝗻 𝗲 𝗽𝘂𝗻𝗼𝗻𝗷𝗲̈𝘀𝘃𝗲 𝘁𝗲̈ 𝘀𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁, 𝗱𝘂𝗸𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗼𝘀𝘂𝗿 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱𝗲 𝘁𝗲̈ 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗿𝗶𝘀𝗲̈ (𝘃𝗲𝗰̧𝗮𝗻𝗲̈𝗿𝗶𝘀𝗵𝘁 𝗻𝗲̈ 𝘀𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻 𝗲 𝗻𝗱𝗲̈𝗿𝘁𝗶𝗺𝗶𝘁 𝗱𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘀𝗵𝗮 𝘁𝗲̈ 𝘁𝗷𝗲𝗿𝗮 𝗺𝗲 𝗿𝗿𝗲𝘇𝗶𝗸 𝘁𝗲̈ 𝗹𝗮𝗿𝘁𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗿𝗶𝘀𝗲̈);

* 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗼𝗷 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗸𝘁𝗶𝗺𝗶𝗻 𝗲 𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝘁 𝘁𝗲̈ 𝗽𝘂𝗻𝗲̈𝘀, 𝗻𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗲𝘁 𝗲 𝘀𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁, 𝗽𝘂𝗻𝗮 𝗲 𝘁𝘆𝗿𝗲 𝘁𝗲̈ 𝗺𝗼𝘀 𝘁𝗲𝗷𝗸𝗮𝗹𝗼𝗷𝗲̈ 𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗻 𝗲 𝗿𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗹𝘁 𝗽𝗿𝗲𝗷 𝟴 𝗼𝗿𝗲̈𝘀𝗵;

* 𝗞𝗲̈𝗿𝗸𝗼𝗷 𝘁𝗲̈ 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗸𝘁𝗼𝗵𝗲𝗻 𝗱𝗶𝘁𝗲̈𝘁 𝗲 𝘃𝗶𝗸𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁 𝗻𝗲̈ 𝘁𝗲̈ 𝗴𝗷𝗶𝘁𝗵𝗮 𝗹𝗲̈𝗺𝗶𝘁 𝗲 𝘀𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁.

#mimozakadriu9

e sponsorizuar

KOMENTE