Manifestimi rajonal i poezisë “Trekëndëshi poetik i paqes”

Manifestimi rajonal i poezisë “Trekëndëshi poetik i paqes”

Manifestimi rajonal i poezisë
TREKËNDËSHI POETIK I PAQES
ediicioni i nëntë 2019

Ecuria e Manifestimit

Vendi:
SHMU “Bajram Curri”, Shurdhan ( Gryka e Karadakut )

Ora 11: 30 – 12:00
PRITJA E TË FTUARVE

Ora 12:00
Hapja e Manifestimit dhe Mirëseardhja

Fjalë rasti
( përfaqësuesi i Ars Clubit “Beqir Musliu” si dhe kryetari i komunës së Gjilanit )

12:10 – 12: 30
Ceremonia e dhënies së Çmimit letrar “Beqir Musliu”
Vendimi i Jurisë ( Ibrahim Kadriu)
Portreti letrar i Edi Shukriut ( anton Nikë Berisha )
Fjala e Edi Shukriut

12: 30 – 12: 35
Mirënjohje për aktorin Ramadan Kurtin, me rastin e pensionimit
Në vend të falënderimit: XHEMË SADRIA ( deklamim )

12: 40 – 13:30
KOHA E POEZISË

( Njëzet poetë për njëzetvjetorin e lirisë së Kosovës

Ora 14:00 – 15:00
DREKA PËR POETËT DHE MYSAFIRËT E FTUAR
Restaurant DUNAVI – Dunav

KOMENTE