Macet mund t’iu shkaktojnë skizofreni!!!

Një studim i kryer së fundmi ka vënë re një lidhje të sëmundjes së skizofrenizë dhe pranisë së maces në jetën e një njeriu. Sipas vëzhgimit më shumë se gjysma e njerëzve që kanë pasur skizofreni kanë pasur një mace në banesën e tyre.

Ky studim konfirmon tezën e ngritur nga dy studime të mëparshme që çonin në të njëjtin konkluzion.

Sipas ekspertëve një virus që gjendet te macet mund të jetë shkaktari i skizofrenisë.

Ai quhet Toksoplazma Gondii dhe është virus që gjendet me shumicë te macet.

Ende nuk është 100 përqind i sigurt se çfarë roli ka ai në shkaktimin e skizofrenisë mirëpo në çdo rast të kësaj sëmundje prania e virusit ka qenë gjithmonë e ndodhur.

KOMENTE