Kuvendi Komunal miraton bartjen e të hyrave vetanake të vitit 2017-2018 në vitin 2019

Kuvendi Komunal miraton bartjen e të hyrave vetanake të vitit 2017-2018 në vitin 2019

Kuvendi Komunal në Kamenicë sot mbajti mbledhje të jashtëzakonshme.

Në këtë seancë pikë e rendit të ditës ishte: Shqyrtimi i propozimit 05/13217 të datës 10.05.2019 për bartjen e të hyrave vetanake të vitit 2017-2018 në 2019.

Me 14 vota pro, Kuvendi Komunal miratoi bartjen e të hyrave vetanake të vitit 2017-2018 në vitin 2019.

Pas diskutimeve të shumta disa nga delegatët lëshuan sallën dhe në mungësë të kuorumit, mbledhja është shtyer për në ora 14:00.

 

KOMENTE