Kuvendi Komunal i Gjilanit mban sot seancë, ja rendi i punës!

Kuvendi Komunal i Gjilanit mban sot seancë, ja rendi i punës!

Seanca e Kuvendit të Komunës së Gjilanit mbahet në sallën e mbledhjeve, më 14.06.2021, ora 10:00.

R E N D   P U N E

  1. Konstatimi i prezencës së anëtarëve të Kuvendit
  2. Propozim vendimi për shpalljen e interesit të ligjshëm publik për sigurimin e tokës për nevoja të ushtrimit të kompetencave vetanake në ofrimin e parqeve dhe mirëmbajtjen e tyre, parcela 0003-0 ZK Velekincë
  3. Propozim vendimin përfundimtar për dhënien në shfrytëzim afatgjatë (99 vjet) të pronave të paluajtshme të Komunës përmes Shprehjes së Interesit. /2LONLINE.com/

KOMENTE