Ku mbeti Asociacioni i Komunave të krahinës shqiptare?!

Ku mbeti Asociacioni i Komunave të krahinës shqiptare?!

Më 12 shtator 2015 , Kuvendi i Këshilltarëve Shqiptarë ka  miratuar një  vendim mbi themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë shqiptare që përbëhet prej gjashtë shtyllave kryesore. Që nga ajo koha asnjë vlerësim institucional nga Qeveria e Republikës së Serbisë, Republika e Kosovës, Republika e Shqipërisë dhe instanca e mekanizma të BE-së dhe organizma tjera ndërkombëtar.  

Shkruan: Refik Hasani 

Pasi shqiptarët janë të diskriminuar në të gjitha fushat dhe sferat dhe pa ndonjë mbështetje nga Tirana, Prishtina dhe faktori politik ndërkombëtar. 

Shqiptarët në Medvegjë , Bujanoc dhe Preshevë ku,  përveç që kanë Trupin Koordinues që udhëhiqet nga Qeveria e Serbisë, po ashtu edhe Këshillin Nacional që në Serbi ka mbi njëzet këso Këshilla Nacionale.

Shqiptarët në këtë Krahinë shpallën Asociacionin  e Komunave   Shqiptare. Provuan që ta dërgojnë  në instanca më larta nacionale si që është Gjykata Kushtetuese e Serbisë, por shumë pakë arritën.  Këto tri komuna do të duhej dërguar lëndën e këtij Asociacion edhe në instanca Evropiane si që është Gjykata  Evropiane për pakica, në Komisionin e Venedikut për ta  interpretuar marrëveshjen për këtë Asociacion, por edhe  në Gjykatën e Strasburgut.

Nëse  Asociacioni i Komunave Serbe të Kosovës ka marrë tani formë dhe përmbajte në Kosovë dhe në Instanca më të larta të BE-ës. Asociacioni i Komunave të Krahinës Shqiptare të mbetur padrejtësisht nënë administrimin e Serbisë ende është në ,,Inkubator’’, që i duhet ende të rritet tek pastaj   Asociacionin  e Komunave Shqiptare duhet menduar kur të vendoset që të dërgohet për interpretim dhe nga cila instancë nacionale apo Evropiane do vendoset në favor të këtij Asociacioni që është formuar më 12 shtator të vitit 2015.

Tani pas 6 (gjashtë)  viteve të formimit të Asociacionit  të Komunave Shqiptare  në krahinën  që përfshin Medvegjë, Bujanoc dhe Preshevë do të duhej të takohen dhe të shohin si të ecin më tutje në konkretizim edhe të:

-Referendumit të 1 e 2 Mars-it 1992,

-Kryengritja e armatosur e Ushtrisë Çlirimtare e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit,

-Marrëveshje së Konçulit.

Parashtrohet pyetja e pashmangshme ku mbeti dhe cilat janë rezultatet e këtij Asociacioni.

Ky artikull nuk pasqyron qëndrim editorial të redaksisë! Për më tepër, ju lutem lexoni kushtet e përdorimit.

KOMENTE