Kryetari i Vitisë bisedoi me ekspert ndërkombëtar rreth Master- Planit të Ujitjes

Kryetari i Vitisë bisedoi me ekspert ndërkombëtar rreth Master- Planit të Ujitjes

Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti ka pritur sot në takim ekspertin ndërkombëtar nga fusha e gjeodezisë, Rutger Kuiper, i cili është me eksperiencë ndërkombëtare në lëmin e trajtimit të tokave dhe ujërave.

Në këtë takim është folur mbi zhvillimin e një Master-Plani të Ujitjes dhe Kornizës së Investimeve në Kosovë pasi që Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Kosovës, ka kontraktuar SCP ( So ciete du Canel De Proven) nga Franca dhe Ndërmarrjen e Shërbimeve Këshilluese ( NOVUS) nga Kosova për zhvillimin e këtij Master-Plani.

Përndryshe ky Master–Plan do të përcaktojë përparësitë kritike për përmirësimin e sektorit të ujitjes dhe do të sigurojë blloqet e ndërtimit për një zhvillim të qëndrueshëm të sektorit të ujitjes të Kosovës.

Gjithashtu ky Master- Plan vlerësohet se është në interes të veçantë për sektorin e bujqësisë pasi që me të pritet të mbështeten objektivat e një strategjie kombëtare të Bujqësisë që synon të forcojë prodhimin dhe azhurnimin e zinxhirëve ekzistues të vlerës në treg.

KOMENTE