Komuna e Bujanocit ndanë 40 mijë dinarë për stacionin shëndetësorë në Klenik

Komuna e Bujanocit ndanë 40 mijë dinarë për stacionin shëndetësorë në Klenik

Këshilli komunal komunës së Bujanocit gjatë seancës së sotme ka aprovuar kërkesën e shtëpisë së shëndetit për ndihmë financiare prej 40 mijë dinarëve.

Drejtoresha e këtij institucioni shëndetësorë ka kërkuar këto mjete për ndërtimin e nën strehës në hyrje të stacionit shëndetësorë në fshatin Klenik.

Kjo ishte mbledhja e 16-të e këshillit komunal e cila u mbajt në sallën e kuvendit komunal.

BURIMI: Titulli.com

KOMENTE