Komiteti për komunitete e miraton me vërejtje raportin tremujor të ZKK

/2L ONLINE/ – Komiteti për Kthim dhe Komunitete ka miratuar me vërejtje raportin e punës së Zyrës për Kthim dhe Komunitete (ZKK), për periudhën janar-mars 2016, ndërsa Draft-planin e veprimit për integrimin e komunitetit RAE në Gjilan, për periudhën 2016-2018 e ka rekomanduar për procedim të mëtejmë në KPF. Përndryshe, ky Komitet, që udhëhiqet nga Kemal Shahin, që prej themelimit të tij e deri tani, ka dhënë kontribut të madh në relaksimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe ri-integrimin e komuniteteve në shoqërinë e këtushme, ku tani nuk flitet për siguri e probleme tjera me komunitete, por për zhvillim dhe për të ardhme të përbashkët.

Kemal Shahin është nderuar me mirënjohje nga autoritetet komunale, për kontributin e tij në promovimin e të drejtave të komuniteteve, si kryesues i Komitetit për Komunitete.

Shahin ka thënë se pjesë e kësaj mirënjohje janë të gjithë anëtarët e Komitetit, pavarësisht përbërjes në të cilin ata kanë qenë anëtarë të kësaj trupe komunale.

Sa i përket raportit tremujor të punës së ZKK, shefi i saj, Milivoje Zhivkoviq, ka thënë se gjatë kësaj periudhe kanë pasur 13 kërkesa për kthim, përkatësisht 114 persona, që kur udhëhiqet baza e të dhënave për këtë proces në ZKK.

Në periudhën e njëjtë, sipas evidencë së Ministrisë së Brendshme të Kosovës, janë kthyer 136 persona apo familje, në kuadër të procesit të riatdhesimit. Asnjëri prej tyre nuk i plotëson kriteret për ndihmë ose asistencë tjetër, ka thënë ai. Në ZKK, ndërkaq janë adresuar 7 kërkesa të ndryshme nga personat e riatdhesuar.

Ai ka folur edhe për projektet e organizatave ndërkombëtare që ndihmojnë kthimin dhe komunitetet dhe ka thënë se në një program të IOM-it për bujqësi kanë aplikuar 25 persona.

Ibish Ibishi (AAK) tha se raporti është i mangët, sepse nuk i përmban të dhënat për numrin e të kthyerve dhe riatdhesuarve, sipas komuniteteve dhe vendbanimeve ku janë vendosur ata, sikurse shifrat e ZKK nuk përputhen me ato të MPB. Nuk janë saktësuar kërkesat për asistencë, nuk janë dhënë emrat e përfituesve, as nuk janë nënvizuar vendbanimet, ku janë bërë vizita në terren.

Milivoje Zhivkoviq ka thënë se, me ligj nuk lejohet publikimi i të dhënave personale të personave të kthyer dhe riatdhesuar. Sa i përket përfituesve në programet e IOM-it dhe të tjerë, ai ka thënë se ZKK nuk e bën listën, as përzgjedhjen, por vetëm njoftohet.

Kjo mënyrë e përzgjedhjes së përfituesve nga organizatat ndërkombëtare, e ka nxitur Tomisllav Naskoviqin që të reagojë, duke thënë se ka raste kur personi vjen nga Kragujevci në Kosovë, ku si i kthyer përfiton moto kultivator dhe rimorkio, të cilin e shet pas dy ditësh dhe kthehet prapë në Serbi. Ai ka kërkuar që listat e aplikuesve të verifikohen në ZKK, që të mos lejohet keqpërdorimi i ndihmave për të kthyerit.

Vërejtje në raportin e punës, për shkak të këtyre mangësive, ka pasur edhe Fadil Demiroviq dhe të tjerët, për çka kryesuesi i Komitetit, Kemal Shahin, ka kërkuar që raporti të plotësohet në të ardhmen.

Përndryshe, ai ka thënë se Komiteti do t`i vazhdojë vizitat në terren dhe gjatë majit do të shkojë për një takim me banorët e fshatit Ponesh, ku jetojnë shqiptarë e serbë, për t`i dëgjuar kërkesat e tyre.

ZKK ka përgatitur edhe planin e veprimit për integrim të komunitetit RAE, ku janë identifikuar nevojat dhe kërkesat e këtij komuniteti dhe ato janë paraqitur në këtë dokument pune.

Si probleme më kryesore janë theksuar arsimimi, punësimi, shëndetësia dhe çështjet sociale, dokumentacioni personal, pjesëmarrja në politikë-bërje dhe përfaqësimi e të tjera. /2L ONLINE/

KOMENTE