Komisioni i gjyqtarëve të Kosovës pranohet në FIFA

Komisioni i gjyqtarëve të Kosovës pranohet në FIFA

Komisioni i gjyqtarëve është pranuar me të drejta të plota në konventën ndërkombëtare të FIFA-s.

Kosova ka gjyqtarë me licencë të FIFA-s, të cilët me sukses po paraqiten në arenën ndërkombëtare. Sot FFK-ja i ka 31 gjyqtarë të kategorisë së parë, 112 të kategorisë së dytë dhe 166 të kategorisë së tretë.

Në gjirin e kësaj shoqate janë të përfshira edhe 11 gjyqtare të gjinisë femërore.

KOMENTE