Kërkoheshin me urdhëresë të gjykatës, arrestohen e drejt në burg të Pasjakut

Kërkoheshin me urdhëresë të gjykatës, arrestohen e drejt në burg të Pasjakut

Autoritetet policore kanë bërë me dije për dy raste të arrestimeve të personave të kërkuar, në bazë të urdhëresave të lëshuara nga Gjykata përkatëse.

Kështu në rastin e parë, në rrugën “Mulla Idrizi” në Gjilan, në bazë të urdhëresës së lëshuar nga gjykata, është arrestuar një person, K/Shqiptar, dhe i njëjti është dërguar në vuajtje të dënimit në Burgun e Pasjakut.

Ndërsa, në rastin tjetër, në fshatin Kozincë të Novobërdës, po në bazë të urdhëresës së lëshuar nga gjykata,  policia ka arrestuar një person, K/Shqiptar, dhe i njëjti është dërguar në vuajtje të dënimit në Burgun e Pasjakut.

KOMENTE