Ka filluar cikli i trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.

Ka filluar cikli i trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.

Agjencia për Barazi Gjinore ka filluar me ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje.

Trajnimi është duke u mbajtur me Policinë e Kosovës, ku përmes këtij trajnimi policia do të njoftohet me përgjegjësit qe ka ndaj viktimës.

Detyra parësore e policisë është të hetoj rastin dhe të mbrojë viktimën. Policia e Kosovës si reaguesit e parë të zakonshëm kanë një detyrim për ti dhënë informacion viktimës, t’i udhëzojnë viktimat gjatë procesit dhe të njoftojnë akterët tjerë, thuhet ne njoftimin nga Agjencia për Barazi Gjinore. /2LONLINE.com/

KOMENTE