Java për të drejtat e viktimave të krimit

Java për të drejtat e viktimave të krimit

Në kuadër të javës për të drejtat e viktimave të krimit, komuna e Vitisë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës në Viti dhe Ekipin Veprues për Siguri në Bashkësi, kanë filluar fushatën e vetëdijesimit për të drejtat e viktimave të krimit.

 

KOMENTE