Ideja për një testim të mësimdhënësve nuk është e re, por as zgjidhje e duhur!

Ideja për një testim të mësimdhënësve nuk është e re, por as zgjidhje e duhur!

Të testohen mësimdhënësit të cilët kanë dalë nga universitetet tona të akredituara, nuk është shenjë e mirë. Kjo i bie se duhet testuar edhe ata të cilët u kanë dhënë mësim këtyre mësimdhënësve, apo të iu merret akreditimi atyre institucioneve, nga kanë dalë këta mësimdhënës.

Shkruan: ISMET AZIZI

Nuk është problemi se a janë të përgatitur si duhet mësimdhënësit për të dhënë mësim. Problemi qëndron se si dhe sa angazhohet apo sa ka përgjegjësi në punë. Si dhe nga çfarë kuadro, kush i përzgjedhë se si përzgjidhen drejtuesit e  institucioneve arsimore nga ato parashkollore deri te ato universitare.

Përderisa shkolla nuk lirohet nga politika, nuk mund të presim rezultate. Thjeshtë institucionet arsimore duhet të jenë të pavarura. Përderisa  mësimdhënësi nuk përzgjidhet nga vet shkolla dhe komuniteti, nuk mund të flasim se përzgjedhja  mund të jetë objektive. Edhe mësimdhënësit që i përzgjedhë drejtoria e arsimit, në krye të së cilit organ vjen personi i emëruar nga politika, le të nënkuptohet lehtë se sa është i pavarur ai që mban një post i tillë.  

Tashmë dihet botërisht se një organ i tillë kontrollohet nga një person, në këtë rast kryetari i komunës. Pasi që është kështu atëherë mund të thuhet se nuk ka të bëjë aspak me përzgjedhje të duhur as të mësimdhënësve as të drejtuesve.

Ne tashmë jemi të vetëdijshëm se gjithçka shikohet me syrin e  votës, përkatësisht votuesit. Çdo subjekt politik përmes institucioneve qëllim primar dhe të vetëm e kanë marrjen e pushtetit apo qëndrimin në pushtet. Kjo nënkupton kush sa vota mundet me i siguruar, nga cila familje vjen, cili fshat apo  lagje  dhe sa vota sjell për  partinë që e ka pushtetin.

E vetmja gjë duhet bërë është duhet të ketë vlerësim të vazhdueshëm të performancës, së pari të drejtuesve e pastaj të  mësimdhënësve si dhe të përditësohet legjislacioni aktual për të rritur më shumë llogaridhënien brendadisa institucionit shkollor.

Nuk është e vërtetë se Kosova nuk ka mësimdhënës të mirë, mirëpo ka mësimdhënës të cilët janë shumë komod në profesionin e tyre, i cili nuk e ka dert performacën. Është kështu pikërisht sepse i njëjti nuk ka kurrfarë përgjegjësie ndaj organeve shkollore, prindërve apo drejtuesve. Është kështu,  pikërisht nga fakti se nuk është përzgjedhë nga ata dhe nuk u jep llogari atyre.

Kjo mund të eliminohet nëse kemi një infrastrukturë të mirëfilltë ligjore dhe kapacitet të mjaftueshëm nga Ministria përkatëse për një vlerësim meritokratik dhe transparent të performancës së tyre në vazhdime si, kurrsesi sipas periudhave 4-5 vjeçare.  

Mendoj se krejt çka i mbetët të bëjë Ministrisë së Arsimit, është që të krijojë kushte që institucionet shkollore të jenë sa më të pavarura nga krerët politik lokal. Mos të kenë mundësi që institucionin shkollor ta shohin si mundësi të rehatimit të militantëve të tyre partiak dhe mundësi të ndikimit te votuesit. /2LONLINE.com/

Ky artikull nuk pasqyron qëndrim editorial të redaksisë! Për më tepër, ju lutem lexoni kushtet e përdorimit.

KOMENTE