Gratë e Terpezës njoftohen mbi të drejtat pronësore dhe trashëgimin

/2L ONLINE/ – Organizuar nga Zyra e OSBE-së në Viti, në bashkëpunim me Grupin e Grave të Vitisë dhe përfaqësuesve të Institucioneve Komunale, kanë mbajtur sot një fushatë vetëdijsuese me temën “”Diskriminimi gjinor dhe e drejta pronësore”.
Kjo fushatë është mbajtur me banorët e fshatit Terpezë, konkretisht me gratë e këtij fshati të cilat janë njoftuar nga Përparim Sadiku mbi kornizën ligjore mbi të drejtën pronësore dhe trashëgiminë dhe mbi diskriminimin gjinor në shoqërinë tonë. Në fund të këtij takimi pjesëmarrësve ju janë shpërndarë edhe fletushka vetëdijesuese mbi këtë çështje. /2L ONLINE/

KOMENTE