Gjyqtari Veli Kryeziu nominohet nga kolegët e tij si kandidat për anëtarë të KGJK-së nga Gjykata e Gjilanit

Gjyqtari Veli Kryeziu nominohet nga kolegët e tij si kandidat për anëtarë të KGJK-së nga Gjykata e Gjilanit

Përfundon procesi i votimit për zgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) në Gjykatat Themelore.

Ka vazhduar edhe sot procesi i votimit për zgjedhjen e kandidatëve për anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJjK) edhe në Gjykatën Themelore në Gjakovë dhe Gjykatën Themelore në Gjilan.

Në Gjykatën Themelore në Gjakovë, gjyqtari Besnik Bislimaj, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil,  mori votat e duhura nga kolegët e tij si kandidatë për anëtarë të KGjK-së.

Nga radhët e Gjykatës Themelore në Gjilan, kandidatë për anëtarë të KGjK, me shumicë votash është zgjedhur gjyqtari, Veli Kryeziu, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Penal.

Procesi përfundimtar i votimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, do të mbahet më datë 21 qershor 2021. /2LONLINE.com/

KOMENTE