Gjilani transferon Arbër Prekazin për tri vitet e ardhshme

Gjilani transferon Arbër Prekazin për tri vitet e ardhshme

𝘚𝘱𝘰𝘳𝘵 𝘊𝘭𝘶𝘣 𝘎𝘫𝘪𝘭𝘢𝘯𝘪 𝘯𝘫𝘰𝘧𝘵𝘰𝘯 𝘴𝘦 𝘬𝘢 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘵𝘶𝘳 𝘮𝘢𝘳𝘳ë𝘷𝘦𝘴𝘩𝘫𝘦 𝘮𝘦 𝘒𝘭𝘶𝘣𝘪𝘯 𝘍𝘶𝘵𝘣𝘰𝘭𝘭𝘪𝘴𝘵𝘪𝘬 “𝘉𝘢𝘭𝘭𝘬𝘢𝘯𝘪” 𝘱ë𝘳 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘦𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘦 𝘧𝘶𝘵𝘣𝘰𝘭𝘭𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵, 𝘈𝘳𝘣ë𝘳 𝘗𝘳𝘦𝘬𝘢𝘻𝘪.

𝘔𝘢𝘳𝘳ë𝘷𝘦𝘴𝘩𝘫𝘢 𝘯𝘥ë𝘳𝘮𝘫𝘦𝘵 𝘬𝘭𝘶𝘣𝘪𝘵 𝘥𝘩𝘦 𝘧𝘶𝘵𝘣𝘰𝘭𝘭𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵 𝘗𝘳𝘦𝘬𝘢𝘻𝘪 ë𝘴𝘩𝘵ë 𝘦 𝘷𝘭𝘦𝘧𝘴𝘩𝘮𝘦 𝘱ë𝘳 𝘵𝘳𝘪 𝘦𝘥𝘪𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦𝘵 𝘦 𝘳𝘢𝘥𝘩ë𝘴.

𝘗𝘳𝘦𝘬𝘢𝘻𝘪 𝘭𝘶𝘢𝘯 𝘯ë 𝘳𝘰𝘭𝘪𝘯 𝘦 𝘮𝘣𝘳𝘰𝘫𝘵ë𝘴𝘪𝘵 𝘵ë 𝘲𝘦𝘯𝘥𝘳ë𝘴, 𝘵𝘦𝘬𝘴𝘢 𝘪𝘴𝘩𝘵𝘦 𝘱𝘫𝘦𝘴ë 𝘦 𝘬𝘭𝘶𝘣𝘪𝘵 𝘦𝘥𝘩𝘦 𝘮ë 𝘱𝘢𝘳ë 𝘱ë𝘳 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘵 𝘦𝘷𝘳𝘰𝘱𝘪𝘢𝘯𝘦.

𝘛ë 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩ë 𝘯ë 𝘬𝘭𝘶𝘣 𝘪 𝘶𝘳𝘰𝘫𝘮ë 𝘮𝘪𝘳ë𝘴𝘦𝘢𝘳𝘥𝘩𝘫𝘦 𝘗𝘳𝘦𝘬𝘢𝘻𝘪𝘵, 𝘵𝘦𝘬𝘴𝘢 𝘧𝘢𝘭𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘰𝘫𝘯ë 𝘒𝘍 𝘉𝘢𝘭𝘭𝘬𝘢𝘯𝘪𝘯 𝘱ë𝘳 𝘣𝘢𝘴𝘩𝘬ë𝘱𝘶𝘯𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘥𝘩𝘦 𝘬𝘰𝘳𝘳𝘦𝘬𝘵ë𝘴𝘪𝘯ë, thuhet në njoftimin e klubit. /2LONLINE.com/

KOMENTE