GAP ka publikuar progresin e kryetarëve të komunave në përmbushjen e premtimeve – shih për Kamenicë!

GAP ka publikuar progresin e kryetarëve të komunave në përmbushjen e premtimeve – shih për Kamenicë!

Instituti GAP ka publikuar në platformën elektronike “Letërnjoftimi i Komunave” progresin e kryetarëve të komunave në përmbushjen e premtimeve të dhëna në zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2017. Platforma është rifreskuar me të dhëna për gjashtë mujorin e parë 2019.

Për të parë detajet e premtimeve të dhëna dhe përmbushjen për Kamenicë, shih linkun:

http://www.komunat.institutigap.org/premtimet/kryetaret/70/Qendron%20Kastrati

KOMENTE