Ftesë për të aplikuar për Ese, – “A ki kompetencë?!”

Ftesë për të aplikuar për Ese, – “A ki kompetencë?!”

Rinia Studentore  – Kadri Zeka, ka ftuar studentët, që të aplikojnë për ese-në më të mirë në kuadër të projektit “A ki Kompetencë?!”.

Ese-ja duhet të titullohet: Profesorët dhe performanca ime!

Kriteret teknike dhe përmbajtjesore për aplikim:

Times new roman, 12

Hapësira mes rreshtave 1.15

Max. 1000 fjalë

Fokus në trajtimin kritik të ndikimit të profesorëve në performancën akademike tek studentët.

Shpërblimet:

1️⃣ – 100€

2️⃣ – 50€

3️⃣ – 30€

Ese-ja duhet të dorëzohet në këto dy emaile: [email protected]

[email protected]

Afati për dorëzim mbetet i hapur deri më 6.06.2021, ora 18:00!

Përzgjedhja e fituesve do të bëhet në konferencën përmbyllëse të projektit!

“Ky botim fuqizohet nga Agjencioni Austriak për Bashkëpunim (ADC) përmes skemës së

granteve të vogla të projektit QAINT i menaxhuar nga Organizata për Rritjen e Cilësisë në

Arsim (ORCA). Përmbatja dhe përfundimet që dalin nga ky botim jo domosdoshmërishtë i

paraqesin qëndrimet e ADC-s, QAINT-it apo të ORCA-s.”

Projekti është grant studentor i fituar nga organizata Rinia Studentore  – Kadri Zeka

KOMENTE