FSHK i UKZ-së prezanton projektet e saja në kuadër të 10 Vjetorit të Pavarësisë së Kosovës

FSHK i UKZ-së prezanton projektet e saja në kuadër të 10 Vjetorit të Pavarësisë së Kosovës

Në kuadër të 10 Vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, do të bëjë prezantimin e II-të Vjetor të projekteve të këtij Fakulteti. Prezantimi i projekteve do të mbahet me 16.02.2017 (e premte) ora 11:00 në sallën A34.

Sipas Dekaniit të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, Xhevdet Thaqi, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike të UKZ, në punën mësimore dhe shkencore synon të realizojë objektivat e programit studimor duke bashkëpunuar me institucionet e tjera si në sektorin publik, po ashtu edhe atë privat për të zhvilluar projekte në fushën e digjitalizimit, zhvillimit të softuerëve, ndërtimit të Ueb faqeve për promovimin të institucioneve-bizneseve, dhe produkteve tjera të shërbimeve on-line.

Kësaj radhe do të prezantohen projektet e zgjedhura dhe të punuara me përkushtim në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike.

KOMENTE