EcoHigjiena: KONKURS PUNE

EcoHigjiena: KONKURS PUNE

Kompania Eco-Higjiena në Gjilan shpall:

KONKURS

PËR PLOTSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Pozita: Mekanik për mirëmbajtje dhe servisim të automjeteve të kompanisë.

Aplikanti duhet të ketë patentëshoferin, kategorinë C dhe C1.

Afati për aplikim:

04.08.2021 – 18.08.2021

Mënyra e aplikimit:

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të paraqiten në zyrat e Kompanisë çdo ditë pune, prej orës 08:00 -16:00.

Për informacione shtesë na kontaktoni:

Eco-Higjiena Sh.p.k.
Rr.Fehmi Agani Nr.17.
60000. Gjilan
E-Mail: [email protected]
Mob: +383 (0)45 717 077

www.ecohigjiena.com

KOMENTE