Dummer: Një grevë e paligjshme e bllokon Kompaninë Eco-Higjiena për të 4-tën herë deri më taniGerhard Dummer

Dummer: Një grevë e paligjshme e bllokon Kompaninë Eco-Higjiena për të 4-tën herë deri më tani

“Na vjen keq për shqetësimet dhe problemet të shkaktuara nga mbeturinat në komunën e Gjilanit dhe Vitisë. Ne ju sigurojmë se do bëjmë çdo gjë të mundur në kufijtë ligjor për të zgjidhur gjendjen e krijuar sa më shpejt të jetë e mundur”, thotë Gerhard Dummer, përfaqësues i partnerit austriak në Kompaninë Eco-Higjiena.

Sipas tij, shkaku i kësaj gjendje aktuale është një grevë e paligjëshme nga ana e disa punëtorëve të kësaj kompanie të cilët nuk respektojnë dispozitat ligjore. Me këtë rast po bllokohen edhe automjetet e punës dhe puntorët refuzojnë të bisedojnë me menagjmentin. Për shkak të bllokimit të kompanisë dhe mjeteve të saj të punës, ne nuk jemi në gjendje për të grumbulluar mbeturinat tani për tani.

“Sipas ligjit në fuqi është e lejuar një grevë e paligjëshme deri në 5 ditë. Tek pas kësaj periudhe mund të largohen menjëherë punëtorët dhe të punësohen punëtorë të ri. Ndërprerjen e menjëhershme të grevës mund ta urdhëron vetëm gjykata. Avokati i jonë ka pregaditur për këtë arsye një kërkesë urgjente për gjykatën kompetente” thotë tutje Dummer.

Sipas tij, kjo është faktikisht greva e katërt ilegale në 6 muajt e fundit. “Për ne si investor të huaj, kjo është e pakuptimt, sepse ne kemi arritur rezultate shumë të mira në zhvillimin e kompanisë. Pagat janë ngritur dy herë deri më tani dhe janë paguar përherë në kohë të caktuar. Këto probleme nuk i kishim atëherë kur kompania nuk qëndronte mirë ekonomikisht , thotë Gerhard Dummer.

Ai më tej shton se “Është e vërtet se ne nuk i kemi ripërtërirë kontratat e punës 17 punëtorëve, sepse me përformancën e këtyre punëtorëve nuk jemi të kënaqur, që një kohë të gjatë dhe përkundër vërejtjeve që ju kemi bërë ata nuk janë përmirësuar. Nëse ata me këtë vendim nuk janë të kënaqur, ata kan mundësinë t’i drejtohen gjykatës përkatëse. Mirpo, kjo nuk ju jep të drejtë atyre që të bllokojnë kompaninë dhe mjetet e punës së saj dhe të kërcënojnë punëtorët të cilët janë të gatshëm për të punuar”.

Dummer thotë se të gjitha propozimet e parashtruara me përfaqësuesit e komunës për zgjidhjen e situatës, u refuzuan nga punëtorët. “Prandaj, sado që me keqardhje, na ka mbetur vetëm rruga ligjore”, thotë Gerhard Dummer, , përfaqësues i partnerit austriak në Kompaninë Eco-Higjiena.

KOMENTE