Dita informuese për programin Erasmus+ mbahet më 21 dhjetor

Dita informuese për programin Erasmus+ mbahet më 21 dhjetor

Dita informuese për programin Erasmus+ për stafin akademik/administrativ si dhe studentë, do të mbahet më 21 dhjetor duke filluar nga ora 13:30. Kjo ditë informuese do të mbahet në ndërtesën e Universitetit të Gjilanit “Kadri Zeka” salla A34.

Në këtë ditë informuese Koordinatorja e Zyrës Erasmus+ në Kosovë do të prezantojë thirrjen e re për aplikime në kuadër të programit Erasmus+.

Erasmus+ është programi më i ri arsimorë i Bashkimit Evropian që synon modernizimin e sistemeve arsimore dhe përshtatjen e tyre me nevojat e tregut të punës dhe të një bote në ndryshim të vazhdueshëm. Erasmus+ bashkon në një ombrellë të vetme shtatë programet e mëparshme arsimore të BE-së duke lehtësuar orientimin e përfituesve dhe rregullat e pjesëmarrjes.

Pjesëmarrja në këto programe do të hapë mundësi të reja për Institucionet e Arsimit të Lartë në Kosovë.

 

KOMENTE