Digjitalizimi i ekonomisë të jetë ndër prioritetet e Qeverisë së re

Digjitalizimi i ekonomisë të jetë ndër prioritetet e Qeverisë së re

Digjitalizimi i ekonomisë së Kosovës është një ndër parakushtet për zhvillimin e mëtejmë të bizneseve, lehtësimit të ofrimit të shërbimeve të tyre në treg, por edhe rritjes ekonomike të Kosovës. Kjo u tha gjatë tryezës së organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ku përfaqësuesit e bizneseve parashtruan rekomandimet e tyre ndaj Qeverisë së ardhshme në lidhje me digjitalizimin e ekonomisë.

Kryesuesi i Komitetit të Ekonomisë Digjitale të Odës Amerikane, Ardian Hoxha përmendi mes të tjerash prioritetet e Komitetit të cilin ai e drejton të cilat duhet të merren në konsideratë nga Qeveria e re, si krijimi i infrastrukturës ligjore për ekonomi digjitale, shtimi i masave për siguri kibernetike, miratimi i Projektligjit për Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet e Besuara në Transaksionet Elektronike, etj. Ai tha se duke pasur parasysh faktin se sektori i teknologjisë informative dhe të komunikacionit mbetet sektori i cili ka rritjen më të madhe në vend, lehtësimi dhe zhvillimi i saj duhet të jetë në fokus të institucioneve qeveritare në mënyrë që vendi të jetë konkurrues me vendet e tjera në rajon dhe botë.

Përfaqësuesja e kompanisë amerikane Sutherland, Shpresa Kika tha se njëra ndër sfidat të cilat bizneset e huaja hasin në tregun kosovar është mungesa e qasjes në informata të cilat janë bazike në ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj klientëve. Ajo shtoi se përkundër mungesës së informatave të cilat janë kyce në zgjerimin e bizneseve në vende të ndryshme, niveli i sigurisë kibernetike poashtu paraqet një sfidë mjaft të madhe për bizneset në vend.

Në anën tjetër, Arizona Bërdynaj nga kompania Kujtesa tha se edhe pse ka përdorim mjaft të lartë të internetit në vend, nevojiten investime të shumta në infrastrukturë të saj në ofrimin e shërbimeve më cilësore për qytetarët dhe bizneset. Bërdynaj tha se në kuadër të tranzicionit të ekonomisë digjitale të arritur deri tani, bizneset duhet të mbështeten edhe përmes fondeve të ndryshme të cilat kanë në fokus mbështetjen ndaj digjitalizimit të ekonomisë.

Duke ndarë pikëpamjen e Qendrës së Inovacionit të Kosovës (ICK), Drejtori Ekzekutiv Uranik Begu tha se duke pasur parasysh faktin se trendet teknologjike vazhdimisht ndryshojnë, partneriteti i vazhdueshëm ndërmjet sektorit publik dhe atij privat është më se i nevojshëm për sukses më të lartë në digjitalizimin e ekonomisë. Begu tha se Kosovës i duhet një mision i cili për pesë vitet e ardhshme qartazi e vendos vendin si lider në ekonomi digjitale në rajon në një fushë të caktuar, duke shtuar se përdorimi më i duhur i mjeteve financiare në këtë drejtim nevojitet për të arritur zhvillimin e synuar.

Arianit Fazliu nga kompania Kutia tha se Kosova ka qasje në internet më të lehtë sesa në disa vende evropiane andaj edhe një shfrytëzim më i lartë i saj ndikon në rritje ekonomike dhe zhvillim të bizneseve. Ai përmendi mes të tjerash metoda të ndryshme për monetizimin nga ana e bizneseve të shërbimeve digjitale, si shitja e produkteve në mënyrë elektronike duke shtuar se ndërlidhja e institucioneve duhet të bëhet në thjeshtëzimin e qasjes në platformat për blerje online. Kjo, sipas tij, do të ndihmonte në materializimin më të madh të shtrirjes së internetit në Kosovë, e cila është ndër më të lartat në Evropë.

KOMENTE