Dardanapress promovon Trashëgiminë Kulturore të Komunës së Kamenicës

Dardanapress promovon Trashëgiminë Kulturore të Komunës së Kamenicës

Organizata Joqeveritare Dardanapress në kuadër të projektit “Promovimi i Trashëgimisë Kulturore” mbështetur nga komuna e Kamenicës përkatësisht nga  Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sportit ka organizuar trajnime dhe debate me nxënësit e shkollave në Komunën e Kamenicës.

Stafi I Dardanapress-it,ditë më parë ka përfunduar trajnimin në Shkollat e Komunës së Kamenicës lidhur me Trashëgiminë Kulturore,në  shkollat : “Dëshmorët e Kombit” në Kamenicë, “Selver Kryeziu “ Roganë ,”Skenderbeu”Hogosht,“Avni Rrustemi” Karaçevë e Epërme. Nxënësit  janë  njoftuar me vendbanimet e hershme  duke përfshi  kalatë, objektet e kultit Islam dhe krishterë,trashëgiminë natyrore dhe kulturore,gjetjet arkeologjike si dhe  veshjet tradicionale. Gjatë trajnimeve nxënësve u janë shpërnda fletushkat e përgatitura nga organizata Dardanapress.

Përveç trajnime në debatet e organizuara është debatuar  për  gjendjen e momentale të vendbanimeve  dhe objekteve  të Trashëgimisë Kulturore në Komunën e Kamenicës . Si rekomandime të dala nga këto takime janë: Restaurimi  dhe mirëmbajta e objekteve të trashëgimisë kulturore, mbledhja e artefakteve dhe hapja e një muzeu etnologjike në Kamenicë,hulumtimi  arkeologjike në territorin e komunës,krijimi i një data baze me shënimet e trashëgimisë kulturore të Komunës së Kamenicës si dhe organizimin e vizitave,ekskursionit një ditor të nxënësve të  klasave te nënta vendbanimeve dhe objekteve të Trashëgimisë Kulturore  në territorin e Komunës tonë. /2LONLINE.com/

KOMENTE