Cila është arsyeja e vërtetë e rritjes së çmimit për rilicencim nga ana e OIK-ut?!

Cila është arsyeja e vërtetë e rritjes së çmimit për rilicencim nga ana e OIK-ut?!

Pas njoftimit publik nga mediat (27.02.2020) lidhur me rritjen e çmimit për rilicencim të infermierëve, mamive si dhe profesionistëve të tjerë shëndetësor, mendoj se Oda e Infermierëve të Kosovës për hir të transparencës por edhe komunitetit është e obliguar të informoj saktë publikun lidhur me të vërtetën, nëse ky vendim është i vërtetë atëherë- OIK- u ka për obligim të sqaroj se:

Shkruan: Ibish Ibishi

– A është konsultua paraprakisht me komunitetit, a e ka analizua këtë veprim, po ashtu a është në harmoni apo pajtueshmëri me MSH si dhe me dy organizatat sindikale?

– Sa është e arsyeshme rritja e çmimit për rilicencim në 100€, ndërsa provimi me rilicencim 150€? (sipas shkrimit në media)

– A është pru ky vendim për shkakun se rilicencimi është i domosdoshëm, që domethënë si formë e inkasimit me kusht ?!

– A ka mbështetjen juridike?

– A keni dhanë ndonjëherë raport financiar lidhur inkasimin, dhe arsyetimin e inkasimit i cili duhet të jetë transparent së paku për komunitetin, pse paguhet anëtarësia?! Etj.

Ka edhe shumë e shumë çështje të tjera që nuk janë të njohura e që duhet debatua, por për të mos u bë i stërzgjatur e monoton shkrimi kam edhe një pyetje të fundit, prej kur është funksionalizuar OIK-u, a është bë ndonjëherë auditim i brendshëm, nëse po pse nuk është bë publik? Nëse jo, mendoj se një auditim i brendshëm është i domosdoshëm i cili do të kishte nxjerrë para opinionit një realitet të aktiviteteve si ato profesionale po ashtu edhe ato financiare.

Duke i pas parasysh se është organizatë funksionale si dhe e organizuar, mendoj se auditimi është i domosdoshëm!

Nëse mirren parasysh edhe të përfolura të tjera sikurse për organizimin e brendshëm po ashtu edhe privilegjeve që janë bë vërehen edhe nga i gjithë komuniteti, gjithashtu kur i shtojmë edhe këtë vendim të fundit i cilësuar si i padrejtë, në mesin e komunitetit infermierorë vërehen pakënaqësi edhe më të mëdha, prandaj duhet ta keni parasysh se diçka nuk është ka shkon mirë.

Kryetar i OKI-ut, z.Rrustemaj organizata nuk është e një klani por keni parasysh se ajo është e përbashkët, kështu që mos shkaktoni pakënaqësi të panevojshme, merrni dhe rishikoni të gjitha veprimet, pozicionet dhe vendimet!

Ky artikull nuk pasqyron qëndrim editorial të redaksisë! Për më tepër, ju lutem lexoni kushtet e përdorimit.

KOMENTE