Bujqësia investon në rritjen e prodhimtarisë vendore, ekonomia harton plan për zhvillim lokal

/2L ONLINE/ – Komiteti për Zhvillim Ekonomik dhe Agrikulturë (KZHEA), të hënën, në takimin e parë për këtë vit, të cilin e ka kryesuar Jehona Hyseni, ka miratuar planin e punës së drejtorisë së Bujqësisë, të cilin e ka prezantuar drejtori Ramiz Ramadani, ndërkaq nga drejtori i Zhvillimit Ekonomik, Agim Zuzaku, është informuar për fillimin e përgatitjeve për hartimin e një plani për zhvillim socio-ekonomik lokal.

Synim kryesor i Drejtorisë së Bujqësisë për këtë vit, është që përmes përkrahjes së fermerëve, të ndikojë në krijimin e kushteve sa më të favorshme për zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë, rritjen e prodhimtarisë bujqësore, hapjen e vendeve të reja të punës si dhe zvoglimin e importit, ka thënë Ramadani.

Këto objektiva do të arrihen përmes subvencioneve, granteve individuale si dhe investimeve kapitale, ka thënë Ramadani, duke shtuar se risi sivjet do të jetë kultivimi i mjedrës.

Një ndër sfidat e ardhshme në sektorin e bujsësisë, sipas Ramadanit, mbetet rregullimi i sistemit të ujitjes, që është një projekt i kushtueshëm dhe nuk mund të realizohet nga buxheti komunal.

Ndryshe, Ramadani ka thënë se buxheti i këtij viti për bujqësi është 332.500 euro, pa llogaritur këtu grantet e qeverisë dhe investimet e donatorëve.

Kurse drejtori për Zhvillim Ekonomik, Agim Zuzaku, i cili ka folur për hartimin e planit për zhvillim socio-ekonomik, ka thënë se në mungesë të një strategjie lokale, ka qenë e pamundur të arrihen të gjitha objektivat, të cilat i ka synuar ky sektor.

Për këtë qëllim është formuar një grup punues gjithëpërfshirës, i cili do të hartojë strategjinë e zhvillimit ekonomik lokal, që do të jetë një lloj udhërrëfyesi për realizimin e vizionit tonë zhvillimor, ka thënë Zuzaku./2L ONLINE/

KOMENTE