Bisedojnë rreth rreziqeve nga mospërshtatja e shpejtësisë në Komunikacion

Bisedojnë rreth rreziqeve nga mospërshtatja e shpejtësisë në Komunikacion

Të rinjtë vitias bisedojnë rreth rreziqeve që shkaktohen nga mospërshtatja e shpejtësisë në Komunikacion

Organizuar nga Qendra Rinore-Viti në bashkëpunim me Këshillin e Veprimit Rinor Lokal  në Viti është mbajtur një takim me Policin e Kosovës.

Gjatë këtij takimi është diskutuar mbi Rreziqet që shkaktohen nga mos përshtatja e shpejtësisë ne Komunikacion në veçanti edhe mbi rastet e tilla që përfundojnë me fatalitet.

Gjatë këtij takimi është kërkuar nga pjesëmarrësit në komunikacion në veçanti grup moshës së re që të jenë më të vëmendshëm në komunikacion.

KOMENTE