Andrrat e amla (SWEET DREAMS)

Andrrat e amla (SWEET DREAMS)

Kjo këngë me tekst të çuditshëm i shfaq trajtat e ndryshme dhe shpesh të kundërta të egos njerëzore. Është nga 1983ta, nga Eurythmics (Annie Lennox e David A. Stewart), mandej e riprodhuar nga këngëtarë e bende të ndryshme.

Andrrat e âmla (Sweet dreams) (marohën prej kësaj)
Andrrat e âmla marohën pej kësaj
Kush jom une mos m’u pajtu?
Iu kom sillë botës edhe shtatë detnave
Secilli po lyp diçka

Do dojnë me t’shfrytëzu
Do dojnë m’i shfytëzu
Do dojnë me t’abuzu
Do dojnë m’i abuzu

Andrrat e âmla marohën pej kësaj
Kush jom une mos m’u pajtu?
Iu kom sillë botës edhe shtatë detnave
Secilli po lyp diçka

Çoje kry’t nalt
Maje kry’t nalt, vazhdojmë
Çoje kry’t nalt, vazhdojmë
Maje kry’t nalt, vazhdojmë
Çoje kry’t nalt, vazhdojmë
Maje kry’t nalt, vazhdojmë
Çoje kry’t nalt, vazhdojmë
Maje kry’t nalt

video: Andrrat e amla (SWEET DREAMS)

Do dojnë me t’shfrytëzu
Do dojnë m’i shfytëzu
Do dojnë me t’abuzu
Do dojnë m’i abuzu

Andrrat e âmla marohën pej kësaj
Kush jom une mos m’u pajtu?
Iu kom sillë botës edhe shtatë detnave
Secilli po lyp diçka

Andrrat e âmla marohën pej kësaj
Kush jom une mos m’u pajtu?
Iu kom sillë botës edhe shtatë detnave
Secilli po lyp diçka

Andrrat e âmla marohën pej kësaj
Kush jom une mos m’u pajtu?
Iu kom sillë botës edhe shtatë detnave
Secilli po lyp diçka

Andrrat e âmla marohën pej kësaj
Kush jom une mos m’u pajtu?
Iu kom sillë botës edhe shtatë detnave
Secilli po lyp diçka

Andrrat e âmla marohën pej kësaj
Kush jom une mos m’u pajtu?
Iu kom sillë botës edhe shtatë detnave
Secilli po lyp diçka

Përktheu Ridvan Bunjaku

KOMENTE