40 të rinjë nga Kamenica do të kenë mundësi të trajnohen në fushën e teknologjisë dhe kodimeve

40 të rinjë nga Kamenica do të kenë mundësi të trajnohen në fushën e teknologjisë dhe kodimeve

“Open Data Kosovo” në kuadër të ‘Programit Rajonal mbi Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor’ të financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), ka bërë bashkëpunimin e rradhës me Komunën e Kamenicës.

Zyrtarë nga Komuna e Kamenicës janë takuar me përfaqësuesit e Open Data Kosovo të cilët kanë realizur projekte edhe më herët në Komunën tonë.

Projekti i dytë që do të ralizohet në Kamenicë është “Code4 Kamenica”, që ka për qëllim fuqizimin e të rinjve përmes zhvillimit të shkathtësive të TIK, në të cilin do të përfshihen trajnime për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të Kamenicës.

Pas trajnimit do të ketë edhe aktivitete të përbashkëta, ku do të kodohet një aplikacion në kuadër të platformës EduPerformanca që do të shërbej shumë në fushën e arsimit.

Kjo organizatë përveq trajnimit, do të dhuroj si donacion edhe 10 kompjuterë të rinjë në të cilët do të mbahet trajnimi.

40 të rinjë nga Kamenica do të kenë mundësi të trajnohen në fushën e teknologjisë dhe kodimeve. 20 të rinjë do të jenë nga shkollat fillore dhe 20 të rinjë nga shkollat e mesme.

KOMENTE